Qigao Wang Say Hi:
Assignment 1: Helloworld
Assignment 2: Clock Sketches
Assignment 2.1: Clock1
Assignment 2.2: Clock2
Assignment 2.3: Clock3
Assignment 3.1: NYT Text 1
Assignment 3.1: NYT Text 2
Assignment 3.2: Interactive Text
Assignment 4: One Code
Assignment 4.1: Three Sketches
Assignment 4.2: Code
Assignment 5: Generative Form with time
Assignment 6.1: Misrepresentation Sketch
Assignment 6.2: Misrepresentation Description
Assignment 7: Three Sketches
Final Sketch